პარტნიორები

ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

UNIDO

ჩეხეთის განვითარების სააგენტო არის ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო ორგანიზაცია და ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების კოოპერაციის განმახორციელებელი ორგანო.

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი არის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეორნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანიზაცია, რომელიც განაგებს სასოფლო-სამეურნეო ბაზებს, ლაბორატორიებს და სხვა ინფრასტრუქტურას, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ჩასატარებლად.

(გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია) არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზირებული სააგენტო, რომელიც მიზნად ისახავს, მდგრადი ინდუსტრიული და ეკონომიკური განვითარების დაჩქარებას და ციფრულ და მწვანე ტექნოლოგიებზე გადასვლაში ხელშეწყობას მსოფლიოს მასშტაბით.

Shopping Cart