პუბლიკაციები

მუხურის გზა

მასალა მომზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით, მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მუხურის კლასტერი და შესაბამისად არ არის სავალდებულო გამოხატავდეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ან UNIDO-ს შეხედულებებს.

მუხურის ტურისტული პოტენციალი

მასალა მომზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით, მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მუხურის კლასტერი და შესაბამისად არ არის სავალდებულო გამოხატავდეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ან UNIDO-ს შეხედულებებს.
Shopping Cart